Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền

Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền

Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã ban hành QĐ số 16/2021/QĐ-TTg ngày 30/03/2021 hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (Chuyển nhượng tên miền) được cấp không thông qua đấu giá (thay thế Thông tư số 16/2016/TT-BTTT) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2021 đã hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục thực hiện chuyển nhượng tên miền.
- Chính thức từ ngày 01/06/2017 việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá được thực hiện thông qua các nhà đăng ký nơi đang quản lý tên miền.
- Quy trình chuyển nhượng tên miền, thuế chuyển nhượng như sau:
- Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá là việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng tên miền Internet dưới đuôi tên miền ".vn" được cấp không thông qua hình thức đấu giá cho tổ chức, cá nhân khác.

Các bước thực hiện:

1 Hai bên tham gia chuyển nhượng hoàn thiện hồ sơ bao gồm

+ Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền có xác nhận của hai bên (Mẫu 1).
+ CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực sử dụng (công chứng không quá 6 tháng) của người bên Chuyển nhượng và Nhận chuyển nhượng (nếu là cá nhân).

2 Nộp hồ sơ chuyển nhượng

Hồ sơ chuyển nhượng (bản gốc) theo biểu mẫu có xác nhận của các bên tham gia chuyển nhượng được nộp tại NĐK quản lý tên miền chuyển nhượng theo các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại NĐK.
- Nộp qua đường bưu chính.

3 Kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng

Kiểm tra và thông báo kết quả kiểm định hồ sơ chuyển nhượng cho các bên chuyển nhượng:

- NĐK có trách nhiệm kiểm định hồ sơ chuyền nhượng QSD tên miền và thông báo kết quả cho các bên tham gia chuyển nhượng bằng văn bản (theo mẫu) qua email/điện thoại trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ gốc.
- Các bên tham gia chuyển nhượng sau khi nhận được thông báo kết quả thẩm định hồ sơ từ NĐK sẽ thực hiện bước tiếp theo.

4 Bên chuyển nhượng hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính

- Đối với chủ thể là cá nhân trong nước hoặc người nước ngoài lưu trú tại Việt Nam (có địa chỉ tại Việt Nam):
+ Chứng từ đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thuế (nếu có):
+ Trường hợp không có chứng từ nộp thuế: Bản cam kết thuộc diện không phải nộp thuế theo biểu mẫu (Mẫu 5).

- Đối với chủ thể là tổ chức, doanh nghiệp trong nước (có địa chỉ tại Việt Nam) thực hiện chuyển nhượng QSD tên miền:

+ Hóa đơn GTGT mua bán hàng hóa là QSD tên miền

- Đối với chủ thể là tổ chức nước ngoài (có địa chỉ nước ngoài) chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền: Chứng từ nộp thuế vào NSNN (Mẫu 3).

5 Hoàn thiện hồ sơ đăng ký lại tên miền (Bên Nhận chuyển nhượng)

+ Bản khai đăng ký tên miền của bên nhận chuyển nhượng đối Cá nhân (Mẫu cá nhân), đối với Tổ chức (Mẫu tổ chức) + Chứng minh thư công chứng đi kèm (nếu là cá nhân)
+ Nộp lệ phí đăng ký lại tên miền tại NĐK theo quy định (Phí đăng ký lại tên miền bằng với số tiền đăng ký mới tên miền).

6 Kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng và thông báo kết quả

Thực hiện chuyển nhượng và thông báo kết quả chuyển nhượng cho các bên tham gia:

- NĐK kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của hồ sơ đăng ký lại tên miền.
- NĐK phối hợp với VNNIC để yêu cầu xét duyệt hồ sơ và đăng ký lại tên miền chuyển nhượng.
- NĐK kiểm tra và thông báo kết quả cho các bên tham gia chuyển nhượng.